ว่านขันหมาก

 

17

 

งศ์: Araceae 
ชื่อท้องถิ่น: ว่านขันหมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema simplex Blume
ชื่อสามัญ: -
ชื่ออื่น: ว่านงดหิน (เต็ม, 2544)

ลักษณะทั่วไป: ระบบรากเป็นรากฝอย (fibrous root system) แผ่กระจายอยู่ใต้ดินในระดับตื้น ลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน ตั้งตรง มีข้อถี่ แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้นข้อละ 1 ใบ ใบมีรูปร่างยาวเรียวคล้ายใบพาย พื้นใบมีสีเขียวอ่อนจนเขียวเข้ม ด่างสีขาว ครีม หรือเหลือง ต่างกันไป ดอกจะออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ดอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของกาบหุ้มดอก เป็นรูปไข่หรือค่อนข้างกลมสีเขียวหรือสีเหลือง และช่อดอก ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ดอกย่อยแยกเพศอยู่บนช่อดอกเดียวกัน โดยดอกเพศผู้มีจำนวนมากอยู่ส่วนบน และดอกเพศเมียอยู่ส่วนล่าง ผลเป็นแบบมีเนื้อนุ่มรูปไข่ สีเขียว สีเหลือง เมื่อแก่จัดเป็นสีแดง สีส้ม ภายในหนึ่งเมล็ดจะติดผลครั้งละประมาณ 3-6 ผล

สรรพคุณ: ยังไม่พบข้อมูล แต่มีรายงานว่ากำลังศึกษาวิจัย เนื่องจากมีความเชื่อว่าสามารถระงับอาการภูมิแพ้ ลดอาการเหนื่อยหอบง่าย และมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งความเชื่อนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการยืนยัน ดังนั้น จึงได้ประเมินความเป็นพิษของสารสกัดจากว่านดังกล่าวทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยได้ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการป้อนสารสกัดว่านขันหมาก และฉีดเข้าหลอดเลือดดำของสัตว์ทดลอง พบว่า ภายใน 24 ชั่วโมง หนูทดลองไม่แสดงอาการเกิดพิษหรือการตายแต่อย่างใด ทั้งๆที่สารสกัดที่ฉีดเข้าไปมีความเข้มข้นสูง นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างศึกษาผลของสารสกัดต่อความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไขกระดูก ซึ่งมีแนวโน้มไม่ก่อพิษเช่นกัน
(สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552)

สารออกฤทธิ์: -

 

1
กลับ